WFU

2016年5月28日 星期六

美眉與植眉

   術前眉尾較稀 較淡                                            術後眉峰分明 眉型立體


美眉代表著美女的隱喻,可見眉毛在臉部有極為重要的地位。現今各式各樣的紋眉、繡眉、飄眉的技巧,可以呈現出不錯的眉型。 然而這些高超的技巧仍然無法克服畫眉,只有平面的美但欠缺立體感。